ازمون چرخه دمایی

هدف: بررسی مقاومت اتصالات و لوله‌ها به نشتی در شرایط آزمون


مهم‌ترین آزمون بررسی کیفیت سیستم‌های لوله‌کشی آب سرد و گرم، آزمون چرخه حرارتی است. در این آزمون آب در دو دمای 95 درجه و 20 درجه سانتی‌گراد در فشار تست 10 بار با دوره زمانی 15 دقیقه‌ای وارد مجموعه لوله و اتصالات می‌شود. این سیکل 5000 بار تکرار می‌شود. در این تست نباید هیچ‌گونه نشتی و یا جدایش دیده شود.

<برای بزرگ نمایی روی عکس  کلیک کنید>