سوال دارید؟ با ما تماس بگیرید؟

کارخانه: 031/45644644
دفتر تهران: 021/22032040
دفتر اصفهان: 031/32672020

برای ما ایمیل بفرستید.

info@bts-co.com

ما اینجا هستیم.

اصفهان ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، خیابان فارابی ، خیابان کاوه ، کاوه ششم