پادکست5-معرفی آزمون استحکام فشاری بلند مدت * برای نمایش و دانلود پادکست بر روی عکس زیر کلیک کنید *


پادکست شماره 5 : معرفی آزمون استحکام فشاری بلند مدت(هیدرواستاتیک)

هدف آزمون:  بررسی مقاومت لوله‌های چند لایه در برابر فشار مداوم

آزمون هیدرواستاتیک به‌صورت فشار آب در هوا است و از آوِن هوا استفاده می‌شود.
در این آزمون طول آزاد نمونه لوله استفاده شده، حداقل 10 برابر قطر خارجی است و نباید کمتر از  250mm باشد. داخل نمونه لوله سیال آب قرار داده شده و برای هم‌دمایی به مدت 4 ساعت در آوِن هوا قرار می‌گیرد. پس از تعادل دمایی، نمونه لوله به مدت 22 ساعت در دمای آزمون 95 درجه سانتی‌گراد و تحت‌فشار داخلی 25 بار مورد آزمون قرار می‌گیرد.
در انتهای این آزمون نمونه لوله نباید دچار ترکیدگی، بادکردگی و یا نشتی شده باشد.
شرایط این آزمون معادل 50 سال کارکرد لوله است و نمونه‌هایی که تأیید این آزمون را داشته باشند می‌توانند تا 50 سال در شرایط گفته در استاندارد ملّی ایران شماره 2-12753 کار و عمر نمایند.