پادکست 2-معرفی پلیمر PE-X * برای نمایش و دانلود پادکست بر روی عکس زیر کلیک کنید *


پادکست شماره 2 : معرفی پلیمر PE-X

پلیمر (یا به فارسی بسپار) PE-X از پلیمر پلی اتیلن طی فرایند شبکه‌ای کردن (Crosslinking) به دست می‌آید.
شبکه‌ای کردن یعنی ایجاد اتصال عرضی بین زنجیره‌های پلیمری، به‌گونه‌ای که ساختار خطی تبدیل به ساختار شبکه‌ای شود.
لوله‌های پلی‌اتیلن مشبک در مقایسه با لوله‌های پلی‌اتیلن معمولی دارای مقاومت مکانیکی بالاتر، سختی بیشتر و مقاومت شیمیایی و فیزیکی بالاتر در دمای ᵒC95 هستند.
شبکه‌ای شدن به روش‌های گوناگون قابل اجرا است که سه روش اصلی برای تولید لوله‌های PEX وجود دارد:

•    روش انگل یا پراکسیدی  برای تولید PE-Xa
•    روش سیلانی  برای تولید PE-Xb
•    روش تشعشعی یا تابشی برای تولید PE-Xc

حروف a, b, c صرفاً با هدف تشخیص فرآیند ساخت PE-X قرار داده شده و هیچ ارتباطی با کیفیت یا درجه‌بندی اجرایی PE-X ندارد. به عبارت دیگر PE-X با روش تولید متفاوت باید در محدوده فشار و دما، حداقل شعاع خم و ضخامت مجاز دیواره لوله مطابق استاندارد ملی و بین المللی باشد.
هزینه بالای روش تشعشعی و خطر احتمال پیش پخت در روش پراکسیدی و ایجاد حباب در حین شبکه‌ای شدن لوله باعث توسعه و رواج روش سیلانی نسبت به دو روش دیگر شده است.