ازمون میزان ژل

هدف: بررسی درصد PEX موجود در لوله‌های PEX پنج لایه


پس از طی فرآیند مشبک شدن لوله، میزان 0/3 گرم از PEX لوله برداشته شده و درون توری سیمی زنگ نزن با ابعاد و مش مشخص قرار داده می‌شود. سپس نمونه درون بالن حاوی محلول زایلن در حال جوش (نقطه جوش 137 تا 140 درجه سانتی‌گراد) قرار گرفته و به مدت 8 ساعت فرآیند جوشیدن ادامه می‌یابد. پس از سپری شدن این زمان، نمونه درون آون با دمای 150 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 دقیقه جهت خشک شدن قرار می‌گیرد. پس از خارج نمودن توری حاوی نمونه از آون، با استفاده از وزن نمونه در حالت‌های مختلف در حین آزمایش، درصد محتوای ژل به دست می‌آید. درصد محتوای ژل قابل قبول برای این آزمون بزرگتر یا مساوی 65 درصد است.

<برای بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید>