ازمون جدایش لایه ها(چسبندگی)

هدف: بررسی مقاومت چسب موجود در لایه میانی لوله پنج لایه


آزمون چسبندگی به دو حالت انجام می‌شود. حالت اول - آزمون چشمی: نمونه به صورت تصادفی در دستگاه برش مارپیچ قرار داده می‌شود و با زاویه‌ی 45 درجه نسبت به محور لوله بریده می‌شود. سپس توسط بررسی چشمی کیفیت اتصال لایه‌ی پلیمری و ورق آلومینیوم بررسی می‌شود.
حالت دوم: 5 نمونه لوله به طول 10 میلی‌متر بریده شده و در حدود 5 میلی‌متر در امتداد محور لوله برش داده می‌شود. برش لوله‌ها باید به گونه‌ای باشد که خط جوش در سمت مقابل برش قرار داشته باشد. نمونه در داخل فک دستگاه کشش قرار می‌گیرد. کمترین نیروی وارده از طرف دستگاه به لایه‌ی بریده شده نباید کمتر از میزان ثبت شده در استاندارد باشد.

<برای بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید>