ازمون حلقه

هدف: بررسی استحکام کششی لایه های لوله و کیفیت جوش آلومینیوم


در این آزمون 15 نمونه با طول 25 میلی‌متر انتخاب شده و به گونه‌ای داخل دستگاه کشش (Tensile) قرار داده می‌شود که جوش آلومینیوم نسبت به محور کشش زاویه 90 درجه داشته باشد. سپس فک‌ها با سرعت 50 میلی‌متر بر دقیقه از یکدیگر دور شده و مقدار نیروی تحمل شده توسط لوله ثبت می‌شود. این مقدار می‌بایست بیشتر از حداقل استحکام بر اساس استاندارد باشد.

<برای بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید>