بست محافظ سوکت

بست محافظ سوکت

کد

DN

[mm]

تعداد در کارتن

HT 13515

50

1

HT 13525

75

1

HT 13535

110

1

HT 13555

160

1

محصولات مشابه