کلکتور پله ای 1x1/2

کلکتور پله ای(1x1/2)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

34002

2b

6

34003

3b

6

34004

4b

6

34005

5b

6

34006

6b

6

34007

7b

6

34008

8b

6

34009

9b

6

34010

10b

6

 

*کلکتور های پله ای با سوراخ هواگیری قابل سفارش است*

محصولات مشابه