کلکتور طرح BTS سایز(2x1)

کلکتور طرح BTS سایز(2x1)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

38802

2b

2

38803

3b

2

38804

4b

2

38805

5b

2

38806

6b

2

38807

7b

2

38808

8b

2

38809

9b

2

38810

10b

2

 

*کلکتور های 2 و 3 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه