کلکتور طرح BTS سایز(2x3/4)

کلکتور طرح BTS سایز(2x3/4)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

38602

2b

2

38603

3b

2

38604

4b

2

38605

5b

2

38606

6b

2

38607

7b

2

38608

8b

2

38609

9b

2

38610

10b

2

 

*کلکتور های 2 و 3 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه