کلکتور طرح BTS سایز(11/2x3/4)

کلکتور طرح BTS سایز(11/2x3/4)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

35802

2b

2

35803

3b

2

35804

4b

2

35805

5b

2

35806

6b

2

35807

7b

2

35808

8b

2

35809

9b

2

35810

10b

2

 

*کلکتور های 2 تا 4 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه