کلکتور طرح BTS سایز(11/4x3/4)

کلکتور طرح BTS سایز(11/4x3/4)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

35602

2b

6

35603

3b

6

35604

4b

6

35605

5b

6

35606

6b

6

35607

7b

6

35608

8b

6

35609

9b

6

35610

10b

6

 

*کلکتور های 2 و 3 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه