کلکتور طرح BTS سایز(11/4x1/2)

کلکتور طرح BTS سایز(11/4x1/2)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

35202

2b

6

35203

3b

6

35204

4b

6

35205

5b

6

35206

6b

6

35207

7b

6

35208

8b

6

35209

9b

6

35210

10b

6

 

*کلکتور های 2 تا 4 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه