کلکتور طرح BTS سایز(1x1/2)

کلکتور طرح BTS سایز(1x1/2)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

35002

2b

6

35003

3b

6

35004

4b

6

35005

5b

6

35006

6b

6

35007

7b

6

35008

8b

6

35009

9b

6

35010

10b

6

 

*کلکتور های 2 تا 6 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه