کلکتور طرح BTS سایز(3/4x1/2)

کلکتور طرح BTS سایز(3/4x1/2)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

35402

2b

6

35403

3b

6

35404

4b

6

35405

5b

6

 

*کلکتور های 2 و 3 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه