شیر توپی توپیچ (دسته گازی)

شیر توپی توپیچ(دسته گازی)

کد

اندازه

کارتن بزرگ

کارتن کوچک

36002

1/2

48

-

36003

3/4

48

-

36004

1

16

-

36005

1/4 1

8

-

36006

1/2 1

4

-

36007

2

2

-

36008

1/2 2

2 -

36009

3

1 -

36010

4

1 -


<اطلاعات بیشتر ....>

محصولات مشابه