لوله PE-Xb/AL/PE-RT

لوله  PE-Xb/AL/PE-RT

کد

اندازه

متراژ (متر)

41302 16mm 200
41303 20mm 150

41304

25mm

100

41305

32mm

50

41306

40mm

5.25

41307

50mm

5.25

41308

63mm

5.25

 
*کد لوله 41306 تا 41308  به صورت شاخه ای ارائه می شوند*

محصولات مشابه