واسط کلکتور

واسط کلکتور

کد

اندازه

طول

تعداد در کارتن

39906

1/4 1

6cm

24

39908

1/2 1

6cm

16

39910

2

6cm

8

محصولات مشابه