رابط توپیچ مدولار BTS

رابط توپیچ مدولار BTS

کد

اندازه

کارتن بزرگ

کارتن کوچک

86306

1

-

16

86308

1 1/4

-

20

86310

1 1/2

-

16

86312

2

-

16

86314

2 1/2

-

8

 

محصولات مشابه