رابط روپیچ مدولار BTS

رابط روپیچ مدولار BTS

کد

اندازه

کارتن بزرگ

کارتن کوچک

86210

1 1/2

-

8

86212

2

-

8

86214

2 1/2

-

8

محصولات مشابه