رابط پرسی مدولارBTS

رابط پرسی مدولارBTS

کد

اندازه

کارتن بزرگ

کارتن کوچک

86106

25

-

12

86108

32

-

12

86110

40

-

12

86112

50

-

8

86114

63

-

8

 

محصولات مشابه