سه راهی صفحه دار 90 روپیچ کوپلی

سه راهی صفحه‌دار 90 روپیچ کوپلی

کد

اندازه

 کارتن بزرگ

کارتن کوچک

73502

16x3/4x16

-

24

محصولات مشابه