سه راهی دیواری 90 کوپلی

سه راهی دیواری 90 کوپلی

کد

اندازه

 کارتن بزرگ

 کارتن کوچک

73602

16x1/2x16

-

32

73604

20x1/2x20

-

24

محصولات مشابه