زانو صفحه دار توپیچ کوپلی

زانو صفحه‌دار توپیچ کوپلی

کد

اندازه

کارتن بزرگ

 کارتن کوچک

72602

16x1/2

-

40

72604

20x1/2

-

32

محصولات مشابه