زانو صفحه دار روپیچ کوپلی

زانو صفحه‌دار روپیچ کوپلی

کد

اندازه

کارتن بزرگ

 کارتن کوچک

72702

16x3/4

-

40

72704

20x3/4

-

32

 

محصولات مشابه