زانو چپقی کوپلی

زانو چپقی کوپلی

کد

اندازه

 کارتن بزرگ

 کارتن کوچک

72302

16x1/2

-

80

72304

20x1/2

-

64

72306

20x3/4

-

48

72308

25x3/4

-

32

72309

25x1

-

24

72310

32x1

-

20

محصولات مشابه