زانو روپیچ کوپلی

زانو روپیچ کوپلی

کد

اندازه

 کارتن بزرگ

 کارتن کوچک

72202

16x1/2

-

80

72203

20x1/2

-

64

72204

20x3/4

-

48

72206

25x3/4

-

32

72207

25x1

-

32

72208

32x1

-

20

 

محصولات مشابه