همایش گرمایش از کف مهندسین تأسیسات مشهد1395
کارگاه آموزشی با عنوان " نکات علمی و اجرایی در محاسبه و نظارت بر سیستم‌های گرمایش از کف " در تاریخ 7 مرداد ماه سال 95 در سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی برگزار شد.

جناب آقای مهندس مهردوست رئیس دفتر منطقه‌ای شمال شرق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، آقای دکتر دلفانی، رییس بخش تاسیسات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،آقای دکتر ایرانی (مهمان افتخاری) عضو هیت مدیره انجمن صنفی مهندسان مکانیک و عضو علی‌البدل هیات مدیره تاسیسات نظام مهندسی خراسان رضوی و جمعی از مهندسان تأسیسات نظام مهندسی خراسان رضوی در این همایش حضور داشته و ضمن آشنایی با دستاوردهای گروه صنایع "بی‌ تی‌ اس" به مقایسه سیستم گرمایش رادیاتوری و گرمایش از کف پرداخته و با اصول اجرایی و طراحی این سیستم و همچنین مزایای سیستم گرمایش از کف آشنا شدند. همچنین شرکت‌کنندگان در کارگاه با بازدید از نمایشگاه جنبی از مجموعه محصولات منتخب " بی‌ تی‌ اس " شامل لوله‌های پنج لایه، اتصالات برنجی مورد نیاز، کلکتورهای اختصاصی "بی‌ تی‌ اس" و... بازدید بعمل آوردند.