بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان


** جدید**

تلاشگر محترم صنعت ساختمان دانش‌بنیان، در آستانۀ برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، از جنابعالی دعوت می‌نماید تا از دستاورد نوین  این گروه که خدمتی ماندگار در جهت نَشر فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندۀ نهایی است؛ بازدید به عمل آورید.
گروه صنایع BTS پیشاپیش حضور ارزنده جنابعالی را گرامی می‌دارد.

◂ مکان برگزاری: محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران
◂ ورودی سالن شماره 10 غرفه 1027