شیر پیسوار
شیر پیسوار بی‌تی‌اس از سری شیرهای توپی تمام برنجی است که در دو سایز  1/2x3/8 و 1/2x1/2 تولید می‌گردد.

بدنه تمام برنجی شیر پیسوار، تضمین کننده طول عمر بیشتر محصول می‌باشد. با استفاده از این شیر در هریک از خروجی‌های شبکه آبرسانی بهداشتی منتهی به لوازم بهداشتی، ضمن رعایت فاصله خروجی مورد نظر با دیوار، جریان آب نیز کنترل می‌شود. به این ترتیب در هنگام تعمیر و یا تعویض لوازم بهداشتی، امکان مسدود نمودن جریان آب به صورت موقت وجود خواهد داشت. همچنین وجود صافی در این شیر سبب جلوگیری از ورود ذرات معلق به لوازم بهداشتی می‌گردد.