ازمون فشار برست

هدف: سنجش مقاومت لوله‌های چند لایه در برابر فشار لحظه‌ای


نمونه لوله به طول 30 سانتی‌متر انتخاب شده و با آب در دمای 23 درجه سانتی‌گراد پر می‌شود و به مدت 1 ساعت نگه داشته تا به تعادل دمایی برسد. پس از آن فشار داخلی به صورت پیوسته تا فشار تست طی60 ثانیه افزایش داده می‌شود. پس از گذشت 60 ثانیه سرعت افزایش فشار بیشتر شده تا جایی که نمونه دچار ترکیدگی شود. در صورتی که لوله قبل از 60 ثانیه دچار ترکیدگی شود، آزمون رد شده و  باید تکرار شود. فشار برست قابل تحمل لوله می‌بایست بالاتر از فشار تست مربوط به هر سایز لوله باشد.

<برای بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید>