کلکتور پله ای 11/4x1/2

کلکتور پله ای(11/4x1/2)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

34202

2b

6

34203

3b

6

34204

4b

6

34205

5b

6

34206

6b

6

34207

7b

6

34208

8b

6

34209

9b

6

34210

10b

6

 

*کلکتور های پله ای با سوراخ هواگیری قابل سفارش است*

محصولات مشابه