کلکتور طرح بی تی اس 1x3/4

کلکتور طرح بی تی اس(1x3/4)

کد

تعداد خروجی

تعداد در کارتن

39202

2b

6

39203

3b

6

39204

4b

6

39205

5b

6

 

*کلکتور های 2 و 3 خروجی به صورت یکپارچه ارائه می‌شوند*

محصولات مشابه