نرم افزار محاسبه گر BTS -محاسبه گر سایز لوله(آبرسانی)
  نرم افزار ‌های محاسبه‌گر BTS

<<محاسبه‌گر سایز لوله (آبرسانی)>>


 برنامه محاسبه‌گر سایز لوله آبرسانی BTS با توجه به میزان SFU مصرفی هر یک از لوازم بهداشتی، میزان SFU یک واحد مصرفی نظیر سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه و ... را به دست می‌آورد و سایز لوله پیشنهادی را بر اساس دامنه مجاز سرعت آب در لوله‌های سیستم آبرسانی بهداشتی ارائه می‌دهد.
برنامه حاضر در دو زبان "فارسی" و "انگلیسی" و در دو دسته کاربری "خصوصی" و "عمومی" طراحی شده است.


برای محاسبه سایز مناسب لوله یک یا چند مصرف‌کننده به کمک این نرم‌افزار، تنها کافی است نوع مصرف‌کننده انتخاب و تعداد آن وارد شود.
پس از ورود اطلاعات، تعداد و نوع مصرف‌کننده‌ها، مجموع SFU و GPM همه محصولات برای آب سرد، گرم و کل به کمک مقادیر ارائه شده در جداول مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان محاسبه و در پایین صفحه نمایش داده می‌شود.


محدوده مجاز سرعت آب در لوله‌های سیستم آبرسانی بهداشتی در حدود 2 تا 3.5 متر بر ثانیه می‌باشد که مقدار بهینه آن برای لوله‌های شبکه آبرسانی در محدوده 2.5 تا 3 متر بر ثانیه است. بر اساس سرعت مجاز درون لوله به هر سایز یک رنگ اختصاص می‌دهد که نشان دهنده مجاز یا غیر مجاز بودن استفاده از آن سایز لوله است. همچنین سایز لوله پیشنهادی بر اساس دامنه مجاز سرعت ارائه می‌گردد.
برای ذخیره اطلاعات می‌توان با استفاده از آیکون ذخیره تمامی اطلاعات را در قالب PDF، در حافظه دستگاه ذخیره و با انتخاب گزینه حذف، کلیه مصرف‌کننده‌های موجود را حذف نمود.
 

راهنمای نصب نرم افزارهای تخصصی

دانلود نرم افزار اندازه گیری سایز لوله (آبرسانی)

آموزش استفاده از نرم افزار  اندازه گیری سایز لوله (آبرسانی)

تصویر راهنمای نرم افزار: